Bildene kan du se på Norge i bilder, Norgeskart.no, i kommunens karttjeneste og andre karttjenester som bruker flyfoto fra Kartkverket. Områdene som ikke er fotografert i denne omgang bruker eldre flybilder. På Norge i bilder og kommunens karttjeneste har du mulighet til å se på ulike årganger av flybilder.

Flyfoto 2020