Nord-Odal Testsenter

Testsenteret kontaktes for spørsmål vedrørende testing, korona, karantene og isolasjon.

Åpningstider: 09:00-13:00
Adresse: Tiurvegen 33, 2120 Sagstua
Telefon: 400 37 442
Parkering: Anviste parkeringsplasser foran inngangen.

Når foreligger prøvesvar: Innen 1-3 virkedager.
Hvor mottar jeg prøvesvaret: logg deg inn på www.helsenorge.no eller kontakt testsenteret.

  • Du vil kun bli kontaktet av helsepersonell ved positiv test.
  • Du skal forholde deg til regler om karantene mens du venter på prøvesvar.


Positiv test
Ved positiv test for covid-19 vil du og dine nærkontakter bli kontaktet av smittesporer i kommunen. Det er fastlegen din som følger deg opp gjennom sykdomsforløpet. Du skal fortsette å være i isolasjon til lege vurderer deg som smittefri. Dine nærkontakter må holde seg i karantene (se plakat FHI nederst i artikkelen).
Opplever du akutt forverring, kontakt lege. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Negativ test
Ved negativ test for covid-19 skal du holde deg hjemme til allmenntilstand er god (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri). Er du allerede i karantene, skal du fullføre karantenetiden. Kontakt lege dersom symptomer vedvarer, din tilstand forverres eller om du har behov for helsehjelp.
    
Er du syk og trenger legehjelp, kontakt:

  • Fastlege
  • Legevakt: 116 117

Ved livstruende skade eller sykdom, kontakt

  • Ambulanse: 113

For bedrifter:
Ved spørsmål vedrørende arbeidstakere fra utlandet og hyppige grensekryssinger, ring 400 37 442 for råd og veiledning.

For alle:
Hold deg oppdatert om covid-19 og gjeldende retningslinjer på www.fhi.no

Litt, mye eller helt avstand plakat Folkehelseinstituttet