Vaksine mot sesonginfluensa

ONSDAG 21. oktober kl. 09.00 - 15.00 For de som har etternavn som starter med A-M

TORSDAG 22. oktober kl. 09.00 - 15.00 For de som har etternavn som starter med N-Å

Sted: Storsalen, Milepelen – Benytt inngangen på nedsiden.

 

Vi ønsker at alle møter på den dagen som de er satt opp på. Dette fordi vi ønsker å gjennomføre vaksineringen på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. I den sammenheng vil vi også organisere et køsystem på Milepelen.

 

Målgruppen for influensavaksine er:

Alle fra fylte 65 år og gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Barn og voksne med:

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk luftveissykdom og hjerte-og karsykdom

• kronisk leversvikt/ nyresvikt/ nevrologisk sykdom eller skade

• nedsatt immunforsvar

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

• Helsepersonell som har pasientkontakt

• Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Beboere i sykehjem, aldersboliger og omsorgsboliger får tilbud om annen vaksine (Fluad) på et senere tidspunkt (desember).

Ikke møt opp dersom du er syk.

Du skal heller ikke møte dersom du sitter i karantene eller isolasjon pga Korona!

Vaksinen er gratis.