Endelig kommer Frisklivssentralen i gang med treninger igjen. Vi gleder oss stort, og nytt for sesongen er egen gubbetrim og åpen trening for alle ute. Utover høsten planlegges det også kurs i Hverdagsglede. I tillegg veileder vi i levevaneendring i forhold til aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt, og søvn. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om tilbudet vi har. Du kan også få legen, NAV eller andre til å sende henvisning. Men alle er hjertelig velkommen til å melde sin interesse, det trengs ingen henvisning.

Herretrimmen: Vår nye fysioterapeut Armand vil starte med egen trening for kara. Hittil har det vært damene som har brukt Frisklivssentralen mest, men nå prøver vi oss på ei egen gubbegruppe. De andre treningene er oppe for begge kjønn. 

Utetrim: For alle som vil. Ingen påmelding. Men krever at du er gående uten hjelpemiddel og tørr å ta i litt. Etter treninger satser vi på litt sosialt i Samling. 

Info om andre tilbud kommer fortløpende. Og har du noen ønsker om aktiviteter, kom gjerne med forslag.

Ta kontakt med Frisklivssentralen på 91 33 58 58 ved spørsmål. For info om treningene, se egen plakat.

Aktivitetstilbud Frisklivssentralen høsten 2020