Moderasjonsordninger - SFO

Moderasjonsordningene gjelder kun for opphold.

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn.

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)
Fra 01. august 2021 er det innført moderasjonsordning for foreldrebetalingen i SFO for elever på 1. - 4. trinn.

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2021/2022 er 1. september 2021 (utvidet søknadsfrist pga endring i forskrift). Det er mulig å søke i løpet av SFO-året. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut SFO-året.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2020) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at prisen for SFO-plass ikke skal overstige 6 prosent av husholdningens samlede inntekt det siste året. Dette innebærer at f.om. 01.01.21 gjelder ordningen for husholdninger en samlet inntekt som er lavere enn 492 250 kroner per år.

Ordningen gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen overstiger 6 prosent.

lenkePressemelding om moderasjon i foreldrebetaling (Regjeringen.no)

lenkeForskrift til opplæringslova - om foreldrebetaling (Lovdata)

 

Betalingssatser - SFO