Institutt

Fysioterapeut Vegard Knutsen starter 16. november 2022 opp i kommunen. Han jobber med driftstilskudd/refusjonsrett. Han blir å finne i de kommunale lokalene noen uker før han fortsetter sin praksis i NEXT Sand sine lokaler i Sentrumsvegen 19. Han kan kontaktes på telefon 979 59 571. Han kan kontaktes fra midten av november. 

Vegard har tidligere erfaring fra klinisk praksis, rehabiliterongssentre og sykehus. Han skal jobbe med alle typer plager, opptrening/rehabilitering, ortopedi, muskel- og skjelettplager og allmenn fysioterapi. 

Kommunal tjeneste

Lang ventetid på oppfølging må påregnes grunnet personalmangel i tjenesten. Ved spørsmål kontakt fagleder Hildegunn Håkenrud på tlf 913 35 858 eller hildegunn.hakenrud@nord-odal.kommune.no.