Skatteoppkreveren overføres til Skatteetaten

I desember 2019 vedtok Stortinget at skatteoppkreverkontorene i alle kommuner skal overføres til Skatteetaten innen 1. juni 2020.

Alle oppfordres til å ta i bruk Skatteetatens hjemmesider:

Her kan du blant annet foreta endringer av skattekort ved å logge deg inn med bank-ID.

Nytt i år er fortløpende skatteoppgjør. Informasjon om dette finner du på skatteetaten.no.

NB! Sjekk oppgitt kontonummer i skattemeldingen! Hvis dette skal endres gjør du det i skattemeldingen før du sender den inn.

Første kriterie for å være med i tidlig oppgjør er at du leverer skattemeldingen elektronisk ved å åpne og sende.

Hvis du ikke får hjelp til det du trenger på disse sidene, må du ringe Skatteetaten/skattekontoret på tlf. 800 80000.

Skatteoppkreverkontoret for Nord- og Sør-Odal, stedsplassert i administrasjonshuset på Sand, vil fra nå og frem til overføringen ha redusert tilgjengelighet. Vi vil være å treffe på telefon 62 97 81 00 på onsdager mellom klokken 10.00 og 14.00. Eventuelt personlig fremmøte etter avtale.

Sist endret 26.02.2020