Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. 
Alle kommuner får nye kommunenummer. Nord-Odal får kommunenummer 3414. 
Av tekniske årsaker ved overgang til nytt kommunenummer blir disse grepene gjort: 
Matrikkelen (eiendomsregisteret) stenger fredag 13. desember kl 18.00. 
Grunnboka stenger fredag 27. desember kl 20.00. 

Noen av de pratiske betydningene vil bli: 

 • Matrikkelen stenges 13. desember. Dokumenter som skal tinglyses i forbindelse med eiendomsregistrering må registreres og sendes av kommunen senest 29. november. Vær oppmerksom på at kommunen kan ha inntil 3 ukers saksbehandlingstid. 
 • Egenerklæringer om konsesjonsfrihet kan ikke registreres i matrikkelen mellom 13. desember og 2. januar 2020. Vær oppmerksom på at kommunen kan ha inntil 3 ukers saksbehandlingstid. 
  • Egenerklæringer som sendes inn i denne perioden vil i utgangspunktet bli registrert i matrikkelen etter 1. januar 2020. 
  • I særskilte tilfeller kan egenerklæringer registeres manuelt på papir og returneres til erverver/megler for innsending til tinglysing. Egenerklæringene må sendes originalt til kommunen. Det er ikke mulig å sende inn elektronisk. Egenerklæringen vil etter behandling sendes til erververen, megler eller annen insender med kommunens originale signatur og stempel. Ønsker man må møte opp i kommunen for å få egenerklæringen signert må dette avtales spesielt med saksbehandler.  
   Når kommunen sender tilbake en slik bekreftet egenerklæring, må søkeren sende inn egenerklæringen/vedtaket til Tinglysingsmyndigheten i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Kommer konsesjonsinformasjonen inn til Kartverket i en annen forsendelse enn hjemmelsdokumentet, vil hjemmelsdokumentet som hovedregel bli returnert uten tinglysing.
 • Det vil ikke bli avholdt flere oppmålingsforretninger i 2019. De sakene der oppmålingsforretningen allerede er gjennomført, og der det bare er matrikkelføring og/eller tinglysing som gjenstår vil ha størst prioritet. 
 • Grunnboka stenges helt 27. desember slik at det ikke vil være mulig å tinglyse verken digitalt eller på papir før grunnboka åpnes igjen 2. januar. 

Du finner mer informasjon i denne saken fra Kartverket

Mange hus tett i tett.