Nord-Odal kommune skal delta i ungdataundersøkelsen våren 2020.

Informasjon om undersøkelsen vil bli sendt ut til både elever og foreldre.