Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. 

SMIL-ordningen omfatter følgende tiltak: 

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • Kulturlandskapstiltak
  • Forurensningstiltak

 Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside
Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi. Lokal tiltaksstrategi finner du på kommunens hjemmeside
 
Søknadsskjema finner du på www.altinn.no.
 
Søknadsfrist: løpende

Kjempespringfrø