Dokumenter til ettersyn:

Reguleringsplan

Vedlegg 0 - planbeskrivelse

Vedlegg 1 - plankart

Vedlegg 2 -planestemmelser

Vedlegg 3 - ROS-analyse

Vedlegg 4 -Støynotat

Vedelgg 5 - innpill oppstart

Vedlegg 6 -merknadsrapport

Vedlegg 7 -innspill 1. gangs høring

Vedlegg 11 - normalprofil

Vedlegg 12 - Støyrapport