Sakens dokumenter:

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930

Frist for merknader er 28. juni 2019.