Midlene er delt inn i følgende kategorier:

  • Idrett- og friluftsmidler
  • Kulturmidler
  • Arrangement- og prosjektstøtte

Søknadsskjemaet er forenklet i forbindelse med digitaliseringen av søknaden. Dette vil gjøre det enklere for lag og foreninger å sende inn søknad.

For å søke om midler må man benytte kommunens søknadsskjema via ID-porten.