Nye tider

Ny telefon- og betjeningstid fra 10:00 til 14:00 - mandag til fredag.

Døra vil være åpen i tidsrommet 08:00 – 14:30, men du må ha avtale med saksbehandler på forhånd dersom du kommer utenom den betjente tida. Saksbehandler vil da møte deg på til avtalt tid på servicetorget.

Avtaler med saksbehandler gjøres direkte med saksbehandler. Du finner telefonnumrene i telefonlista. Arbeidstida er ikke forandret, den er fortsatt 07:45 – 15:45 (15:00 i juni-juli-august).

Dersom du ikke vet hvem som er eller bør bli din saksbehandler må du ta den første kontakten med servicetorget i telefon- og betjeningstiden. Da vil vi hjelpe deg med å finne rett person.

Hvorfor gjør vi dette?

Ved å redusere åpningstiden vil vi få en mer hensiktsmessig bruk av ressursene. Stadig flere benytter i stor grad digitale løsninger. Dermed øker også arbeidsmengden for å håndtere denne typen henvendelser. Antall henvendelser på telefon og besøk reduseres.

Noen vil fortsatt trenge å prate med en saksbehandler, enten på telefon eller ved et besøk. Ta da kontakt direkte med saksbehandler eller kontakt servicetorget i åpningstida på tlf. 62 97 81 00.

Vedtaket

Kommunestyret vedtok de nye åpningstidene enstemmig i sitt møte 10. april (Sak 016/19)

Inngangsparti Nord-Odal kommune