Eli Åsen er tilsatt som ny jordbrukssjef fra 1. april. Stillingen som rådgiver vil bli stå ubemannet en periode. Det vil derfor bli noe begrenset kapasitet ved kontoret i jordbrukssaker. 
Vi henstiller derfor alle til å sende henvendelser skriftlig og at  møter avtales på forhånd. 

Landbrukskontoret
Finn Amblie, Øyvind Juliussen, Eli Åsen