Møllerbakken markerte barnehagedagen med å undre seg over mange ting;

  • hvorfor danser rosiner i vann?
  • hvorfor er en skrelt appelsin tyngre enn en med skall på?
  • hvorfor krøller matpapiret seg når vi har det i hånda?

Masse undring, nysgjerrighet og spenning å observere blant både barn og voksne.

Dansende rosinerhvorfor krøller matpapiret seg i hånda?Vulkanhvem er tyngst?