Planområdet omfatter det bebygde boligområdet i Garvikåsen og en utvidelse syd/øst for eksisterende boliger. Planområdet er på ca 140 daa. Planforslaget legger til rette for videre utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

 • 52/1
 • 52/168
 • 52/170
 • 52/171
 • 52/172
 • 52/173
 • 52/174
 • 52/175
 • 52/177
 • 52/178
 • 52/179
 • 52/180
 • 52/181
 • 52/182
 • 52/183
 • 52/184
 • 52/185
 • 52/186
 • 52/187
 • 52/189
 • 52/190
 • 52/191
 • 52/192
 • 52/193
 • 52/194
 • 52/199
 • 52/201
 • 52/202
 • 52/203
 • 52/204
 • 52/205
 • 52/206
 • 52/207
 • 52/208
 • 52/209
 • 52/210
 • 52/211
 • 52/212
 • 52/213
 • 52/214
 • 52/223
 • 59/8
   

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no  eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 09.04.2019