Kunngjøring listeforslag

I forbindelse med kommunestyrevalget 2019 skal kommunen ifølge lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) legge ut de listeforslagene fra partiene som kommunen mottar til ettersyn. Det skal gjøres etter hvert som de kommer inn.

Listeforslagene skal godkjennes av valgmyndighetene innen 1.juni 2019. Når listene er godkjent legges ut på nytt

Innkomne nominasjonslister