Dato for kurskveldene (tirsdager, alle dager fra kl. 17.30 - 21.00): Sted: Markensvegen 1B, Kongsvinger (EPA-bygget), hos Klosser Innovasjon. Kursholder: Kjersti Rinde Omsted, Rolf Findsrud, Aud Christensen. Påmeldingsfrist: 26.02.2019 kl. 12:00. Max 30 plasser.

  • 26. februar
  • 05. mars
  • 12. mars
  • 19. mars
  • 26. mars
  • 09. april

Den første kurskvelden er gratis. Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr. 1.100 (for hele kurset) per deltakerbedrift. Bindende påmelding. Alle deltakerbedrifter får i tillegg til kurset 5 egne timer med veiledning.

"Målet er å øke antall nyetableringer i Hedmark og å gi eksisterende og potensielle etablerere et større nettverk," Bernt Ø. Hjelmervik, AB Utvikling

For mer informasjon om kursene, samt påmelding; klikk her.

Ved å melde deg på kurset aksepterer du at personopplysningene du har oppgitt videresendes til næringsmedarbeidere i den regionen du er bosatt. Dette kan være næringsmedarbeidere i kommunen og/eller regionale virkemiddelaktører som næringshager, Hedmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Klosser Innovasjon. Informasjonen brukes til evalueringer samt andre statistikk- og oppfølgingsformål.

Gründerkveld i Odal Næringshage 12. februar

I forkant av kursene vil regionene avholde egne gründerkvelder. Formålet med gründerarrangementene, er å mobilisere bedrifter og få ideer for å øke etablering og knoppskyting i regionen. Det er næringsapparatet i kommunene som har ansvar for gjennomføringen på de forskjellige stedene. Nord-Odal kommune arrangerer dette i samarbeid med Sør-Odal kommune og Odal næringshage.

Eget kurs for deg med innvandrerbakgrunn

Det arrangeres også tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn - et tilbud som er et godt supplement til ordinære etablererkurs. Klikk her for mer informasjon.

 

Forberedelse kurs i Kongsvinger
Kursholdere og næringsmedarbeidere i kommunene forbereder etablererkurs