Nord-Odal kommune skal søke om Nkom-midler til utbygging av høyhastighetsbredbånd også i 2019, etter å ha blitt tildelt støtte til flere prosjekter de siste årene. Du kan nå bidra i arbeidet ved å dokumentere hastigheten din.

Lavere dekning enn kartene tilsier

Kommunen har tidligere bedt innbyggerne om å måle bredbåndshastigheten sin og oppgi denne via e-post. Disse svarene blir lagt ved søknaden, men for å stå best mulig rustet i søknadene ønsker kommunen å skaffe til veie ytterligere dokumentasjon.

Erfaringer tilsier at beste tilgjengelige internettilgang på hver enkelt adresse er dårligere enn hva de teoretiske kartene fra leverandørene tilsier.

Det er svært viktig at kommunens søknad til Nkom er grundigst mulig dokumentert, og derfor ber kommunen innbyggere og bedrifter i spesielt disse delene av Nord-Odal om å bidra:

  • Storsjøen vest
  • Deler av Knapper
  • Bruvoll

Innbyggere i andre deler av kommunen kan også dokumentere sin bredbåndshastighet.

Slik måler og rapporterer du

Du kan bruke Speedtest.net eller nettfart.no til å måle bredbåndshastigheter. Disse kan også lastes ned til alle mobiltelefoner. Åpne skjemaet under for å registrere hastigheten.

Det er også mulig å ta en skjermdump av testresultatet og sende til eva.snare@nord-odal.kommune.no sammen med adresseinformasjon.

 

 

Sjekk nettfart