Slettholen ligger ved Fløytdammen i Bruvoll og reguleringsplanen omfatter blant annet motorcrossanlegg og skytebane.  I formannskapets vedtak ligger det en endring av reguleringsbestemmelse 1.4 vedrørende aktivitet utenfor angitte dager og tidsrom.

Planområdet omfatter følgende eiendommer (gnr/bnr/fnr):

  • 24/1
  • 24/1/41
  • 25/2

Sakens dokumenter:

Formannskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 05.02.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.