VAKSINE MOT INFLUENSA

Nord-Odal helsestasjon vil vaksinere til følgende tider:
ONSDAG 23. oktober kl. 09.00 - 15.00
TORSDAG 31. oktober kl. 09.00 - 15.00

Sted: Nord-Odal sykehjem, 1.etg 
Disse anbefales spesielt influensavaksine:
Alle fra fylte 65 år
Beboere i sykehjem og aldersboliger
Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom
- kronisk hjerte- og karsykdom
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (BMI over 40)
- annen alvorlig eller kronisk sykdom
Gravide fra 12. svangerskapsuke

Vi vaksinerer ikke ved feber eller annen infeksjonssykdom.

Betaling:150 kr. kontant eller med Vipps.