Nord-Odal helsestasjon vil vaksinere til følgende tider:

ONSDAG 17. oktober kl. 09.00 - 15.00
ONSDAG 24. oktober kl. 09.00 - 15.00

Sted: Nord-Odal sykehjem, 1.etg

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Helsestasjonen vaksinerer ikke ved feber eller annen infeksjonssykdom.

Betaling: 100 kr. kontant eller med Vipps.