393 husstander, seks bedrifter og 179 fritidsboliger i områdene Austvatn og Slåstadsæter vil få tilbud om bredbånd fra Eidsiva. I tillegg har bredbåndsleverandøren forsikret om at det vil blijobbet aktivt med å finne muligheter for å få bygget ut mer fiber kommersielt som følge av anbudskonkurransen.

- Eidsiva bredbånd er en stolt leverandør av fiberbredbånd og har en regional pådriver rolle i arbeidet med å få fiber ut til så mange som mulig. Vi har ulike muligheter for å lykkes, og har god erfaring med kombinasjonen av rene kommersielle utbygginger, tilskuddsutbygginger og utbygging på dugnad, sier direktør for Leveranse i Eidsiva bredbånd, Tom Caspersen.

I går signerte ordførerne i Sør-Odal og Nord-Odal kontraktene med Eidsiva, som markerer starten på selve gjennomføringen av prosjektet.

- Vi er glade for å ha landet utbyggingsavtalen. Dette er et nytt ledd i målet om å tilby fiberbredbånd til all husstander i kommunene, sier Lise Selnes, ordfører i Nord-Odal kommune, og Knut Hvithammer, ordfører i Sør-Odal kommune.

Kart over utbyggingsområdet

Vil gjøre kommunene mer attraktive

Fordi prosessen med å kåre en vinner i anbudskonkurransen har tatt lengre tid enn forventet, vil det kunne påvirke framdriftsplanen noe – men ikke hovedtrekkene i utbyggingsplanen. Prosjektet anslås å være ferdigstilt høsten 2019, men mange husstander vil trolig få høyhastighetsbredbånd lenge før dette.

– Det har vært en tidkrevende prosess å få tatt en endelig tildelingsbeslutning, men årsaken er kommunenes ønske om å gi et best mulig bredbåndstilbud til flest mulig innbyggere. Vi tror at denne tildelingen vil være et viktig bidrag til å gjøre odalskommunene enda mer attraktive for eksisterende innbyggere, nyinnflyttere, næringsliv og fritidsboligeiere, sier Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune, og John Kristian Strand, kommunikasjons- og næringskoordinator i Sør-Odal kommune.

Nord-Odal og Sør-Odal kommuner har fått i overkant av seks millioner kroner i støtte fra Hedmark fylkeskommune til utbygging av bredbånd i områdene Austvatn og Slåstadsæter, som sammen med kommunenes egne økonomiske bidrag var grunnlaget for anbudskonkurransen.

– Eidsiva er allerede i gang med en rekke kommersielle bredbåndsutbygginger i kommunene, og vi ser fram til å videre samarbeid med en leverandør som tydelig viser interesse for Sør-Odal og Nord-Odal og som mener det er et stort potensial her, sier Snare og Strand.

Folkemøter i løpet av kort tid

Sør-Odal og Nord-Odal kommuner vil i samarbeid med Eidsiva i løpet av kort tid finne egnede tidspunkter til å gjennomføre folkemøter om bredbåndsutbyggingen i Austvatn og på Slåstadsæter.  Der vil det blant annet bli informert om vilkår og betingelser for tilkobling og abonnement, framdriftsplanen, mulighetene for dugnadsfiber, samt utbygging av tilleggsområder kommersielt, i tillegg til at det vil bli anledning til å få svar på spørsmålene innbyggerne måtte ha.

For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med Eva Snare på e-post eva.snare@nord-odal.kommune.no eller John Kristian Strand på john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no

Eidsiva skal bygge bredbånd
Eidsiva skal bygge bredbånd