Kontaktopplysninger:
Faglig led. helsesøster: Line Neskvern
Telefon: 400 36 571

Besøksadresse:
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 11
2120 Sagstua.

Postadresse:
Tiurvegen 15
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no