Næringsfondet er rettet mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter og har som mål å bidra til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Slik søker du

For å komme i betraktning, må du levere søknaden elektronisk på www.regionalforvaltning.no (Søk etter Nord-Odal). Som vedlegg trenger du forretningsplan eller, hvis det er snakk om et prosjekt, en kortfattet prosjektplan. Du må også legge ved investeringsbudsjett og driftsbudsjett for kommende år.

Tilskuddet kan ikke benyttes til daglig drift, som f.eks lønn, varekjøp eller husleie. Se retningslinjer.

Disse fikk tilskudd i første halvår 2018

  • Ebbas matgleder (Lokalmatproduksjon: konditorvarer, syltetøy, ost, is mm)
  • Kunstkonsept (kunsttrykk basert på Ivar Nordhagens kunst)
  • www.holidaynorway24.com (B&B og sportscamp)
  • Syrisk Mat (mobil kjøkkenvogn)
  • Fin & Fjong  (motebutikk Sand sentrum)
  • Ann-Maris Hud og velvære (hudpleiesalong)
  • Fotterapautstudent Anette Bakkehaug (fotterapaut)
Tilskudd næringsfond