Nå på sensommeren er det mange som opplever at kjempespringfrøplanten dominerer landskapet mange steder. Arten er imidlertid uønsket i Norge, og må aller helst bekjempes tidlig i, eller helst før, blomstringsperioden. Tiltakene må utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø. Nyoppdagete, gjenoppdagete og allerede kjente forekomster kan bekjempes med luking, slått eller sprøyting. Nå som blomstringsperioden er godt i gang, er det viktig at plantene fjernes slik at planta ikke kaster frøene.

Faktaark om bekjempelse av kjempespringfrø