Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2018/2019 er 1. juni 2018. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2017) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
I 2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 3-, 4- og 5-åringer. For barnehageåret 2018/2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.

lenkeInformasjon om moderasjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

lenkeForskrift om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

 

Betalingssatser