Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)
Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2019/2020 er 7. juni 2019. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2018) på husholdningens samlede inntekt.

Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut barnehageåret.

lenkeRedusert foreldrebetaling (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
Fra 1. august 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 450 kroner per år jf. statens satser.

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 3-, 4- og 5-åringer. I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. Det er ennå ikke foretatt noen endring i forskriften. Denne retten (fritaket) er knyttet til barnets alder og husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 548 500,-.

lenkeInformasjon om moderasjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

lenkeForskrift om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

 

Betalingssatser