Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2018/2019 er 1. juni 2018. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2017) på husholdningens samlede inntekt.

Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut barnehageåret.

lenkeRedusert foreldrebetaling (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
I 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 3-, 4- og 5-åringer. For barnehageåret 2018/2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.

lenkeInformasjon om moderasjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

lenkeForskrift om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

 

Betalingssatser