Moderasjonsordninger - barnehage

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)
Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2021/2022 er 1. juni 2021. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2020) på husholdningens samlede inntekt.

Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut barnehageåret.

lenkeRedusert foreldrebetaling - barnehage (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

Fra 1. januar 2022 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 607 750 kroner per år jf. statens satser.

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 2, -3-, 4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2021 er denne retten (fritaket) er knyttet til barnets alder og husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 583 650,-.

lenkeInformasjon om moderasjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

lenkeForskrift om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

 

Betalingssatser - barnehage