Den alvorlige tørkesituasjonen har rammet mange bønder. Det er mye aktivitet og informasjon å forholde seg til. Her oppsummerer vi informasjon fra ulike hold.

 

Har du spørsmål ta kontakt med Finn Kristian Amblie, telefon 62 97 81 61, e-post finn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no eller Eli Åsen, telefon 480 580 17, e-post eli.asen@nord-odal.kommune.no på Eiendom og Samfunn i kommunen.

 

NY INFORMASJON 19. JULI: 

Nyttig informasjon om avlingssvikt
Norges Bondelag har samlet nyttig informasjon til bønder som er rammet av avlingssvikt. Informasjonen finner du på Norges Bondelags hjemmeside. Trykk på +tegnet på den gule streken for å få fram ulike tema. 

Behandling av halm
Fagforum Grovfôr har lagt ut en artikkel om behandling av halm. Artikkelen finner du på Grovfôrnett.no.
Fagforum Grovfôr har skrevet artikkelen Rett pris på rundballer gir mer avling. Artikkelen finner du på Grovfôrnett.no.

Informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Landbruksrådgiving har lagt ut en rekke saker på sine åpne sider i forbindelse med tørkesituasjonen. Nedenfor finner du lenker: 

  • Åker til tresking eller fôr - under bildet finner du en lenke til et regneark hvor det er satt opp et regnestykke som sammenligner tresking og ensilering. Du kan sette inn dine egne tall i regnearket. 

 

Eksempler på beregning av erstatning
Jens Windju hos Fylkesmannen i Hedmark sin landbruksavdeling har laget 3 beregninger for å vise utbetaling pr daa ved avlingsskade. Eksempler på beregning ved avlingsskade finner du her

 

INFORMASJON SOM LÅ UTE FØR 19. JULI FINNER DU UNDER HER: 

Fagmøte om årest grovfôrsituasjon tirsdag 17. juli

Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og NLR inviterer produsenter i Hedmark til fagmøter med tema: Årets Grovfor situasjon.

 

Tirsdag 17. juli kl 1930 er det møte på Skaslien gjestegård. Mer oversikt og info om andre steder og dateoer finner du i invitasjonen her.

https://www.bondelaget.no/nyheter/torken-fortsetter-ny-oppdatering-article100185-5063.html

 

Krise-kafe torsdag 19. juli kl 19

Nord-Odal kommune inviterer til krise-kafe for bønder torsdag 19. juli kl 19 i kantina på Rådhuset. Her er det rom for å diskutere situasjonen med andre kolleger. Eli Åsen fra Nord-Odal kommune vil være tilstede. Det blir enkel servering med kaffe og kake. Meld gjerne ifra om du kommer slik at vi har servering nok. Send e-post  med påmelding senest onsdag til eli.asen@nord-odal.kommune.no eller ring Eli Åsen på telefon 480 580 17.

 

Informasjon om avslingssvikt – klimabetingede tap

Fylkesmannen i Hedmark har utarbedet et infoskriv med hensyn til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018. Infoskrivet finner du her. 

 

Landbruksdirektoratets side om avlingssvikt – klimabetingede tap:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/avlingssvikt-klimabetingede-tap

 

Landbruksdirektoratets side om beregning av avlingssvikt og erstatning:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/om-beregning-av-avlingssvikt-og-erstatning

 

Landbruksdirektoratets presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/presiseringer-knyttet-til-avlingsskadesituasjonen

OBS! på denne siden er det lenke til Rundskriv 2018-024. Dette rundskrivet inneholder også viktig informasjon.

 

Forbered deg på å søke avlingsskadeerstatning

  1. Meld ifra om avlingsskade til kommunen. Send en e-post til eli.asen@nord-odal.kommune.no eller finn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no.  Opplys om eget navn, type avling og eventuelt om du leier jord på andre eiendommer.
  2. Sett deg inn i regelverket om erstatning.
  3. Sørg for god dokumentasjon. Ta bilder av den dårlige avlinga. For dere som har husdyr må dere føre notater over fôr høstet, kjøpt, overlagt fra i fjor, mengde brukt og beitedager. Se mer detaljer om dette i lenkene under punktet informasjon.
  4. Søk erstatning. Begynn i god tid. Siste frist er 31. oktober 2018. Skjema finner du på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/

 

Andre tips

  • Sjekk om du har forsikring som dekker tap.
  • Ta kontakt med fôringsrådgivere, og få hjelp til å sette opp en fôringsplan.
  • Kontakt din bankforbindelse for å få til en ordning som kan hjelpe deg gjennom krisa.

 

Fôrformidling

Vi oppfordrer bønder om å kontakte hverandre for å avtale formidling av fôr. Ut over dette finnes det ulike fôrformidlingstjenester:

 

Felleskjøpet har en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm. Her finner du Felleskjøpets halmformidling.

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

 

Flere regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. Mer informasjon finner du på NLR sin nettside.

https://www.nlr.no/om-oss/grovforformidling/

 

På privat initiativ er det opprettet en hjemmeside for fôrformidling. Nettsiden til Fôrformidling finner du her.

https://www.forformidling.no/

 

Nyhetsbrevet Landbruksnytt

Mer informasjon vil bli sendt ut i nyhetsbrevet Landbruksnytt. Du finner mer informasjon om nyhetsbrevet og kan melde deg på som mottager he: Informasjonsside om nyhetsbrevet Landbruksnytt.  

For-situasjonen