Planområdet omfatter deler av eksisterende Sand sentrum og en utvidelse mot øst. Planområdet er på ca 82 daa. Planforslaget legger til rette for videre utbygging av bolig og øvrige sentrumsformål.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

 • 34/1
 • 34/14
 • 34/22
 • 34/29
 • 34/144
 • 34/165
 • 34/207
 • 34/294
 • 34/295
 • 34/300
 • 34/315
 • 34/316
 • 34/317
 • 34/318
 • 34/319
 • 34/320
 • 34/321
 • 34/322
 • 34/325
 • 34/326
 • 34/327
 • 34/334
 • 34/349
 • 34/350
 • 34/351
 • 35/5
 • 35/9
 • 35/19
 • 35/37
 • 35/71
 • 35/85
 • 63/1
   

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no  eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 10.08.2018