Støttekontakter

Nord-Odal kommune har behov for støttekontakter for barn, unge og voksne. Du må være fylt 18 år, ha førerkort på bil og kunne jobbe ukekvelder og/eller helg. For å kunne være støttekontakt kreves det politiattest. Hvis du er interessert i dette, ber vi deg om å fylle ut søknad om å bli støttekontakt så vil vi ta kontakt med deg.

Besøkshjem

Har du overskudd og kapasitet? Lyst til å hjelpe noen som trenger det? Odal barneverntjeneste trenger flere besøkshjem.

Hva er et besøkshjem?

Det er en familie som fungerer som støtte for barn med behov for kontakt med annet familiemiljø. Besøkshjem mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter KS' gjeldende satser. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser, å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Barnet skal følge familiens rutiner, normer og regler, og være en del av familien så langt det lar seg gjøre.

Besøkshjem kan også fungere som avlastning for foreldre med behov for dette.

Barn som trenger besøkshjem er ulike. Derfor må også besøkshjemmene være ulike.

Det viktigste er å være medmenneske og bidra positivt.

Høres dette interessant ut?

Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten ved Hilde (tlf. 474 60 220) eller Malin (tlf. 481 70 426), innen 25. mai.

Aktivitetsleder ved svømmegruppa

Odal barneverntjeneste søker etter aktivitetsleder ved svømmegruppa. Dette er et gratis aktivitetstilbud for alle barn fra 3. til 10. klasse i Nord-Odal kommune. Gruppa ledes av to aktivitetsledere, de møtes hver tirsdag fra kl 14:00 til 15:30 og har inntil ti deltakere.

Svømmegruppa jobber med temaet trygghet i vann og litt svømmetrening.

Ta kontakt med Hilde Framaas (tlf. 474 60 220) eller Elisabeth Buserud (tlf. 414 68 839) om dette høres interessant ut og for mer informasjon. Stillingen er ledig omgående og politiattest må fremlegges.