Det kommer snart ny personopplysningslov, trolig i løpet av juli 2018. Denne er det Stortinget som skal vedta, på bakgrunn av endringene i EUs personvernforordning (GDPR). En veldig konkret endring i dette lovverket er at alle kommuner må ha et personvernombud. Dette ombudet kan være felles for flere kommuner, så i Kongsvingerregionen jobbes det nå med å få på plass et felles personvernombud. Inntil det er klart har Nord-Odal kommune valgt å ha sitt eget, Trine Jeanette Hansen har fått denne oppgaven.

Personvernombud Trine Jeanette HansenPersonvernombudet har mange oppgaver.

Internt skal ombudet:

  • kontrollere at kommunen ivaretar og overholder personvernregelverket
  • gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser
  • sette fokus på hvor risikoen i forhold til personvern er størst
  • bidra til å få oversikt over hvor kommunen har personopplysninger – særlig personsensitive

Ombudet skal også være kommunens kontaktpunkt mot Datatilsynet og skal samarbeidet med tilsynet.

Det nye regelverket vil styrke den enkeltes rettigheter med tanke på å få innsyn i hvilke opplysninger kommunen har registrert om vedkommende.  Den enkelte kan også be om at opplysninger rettes eller slettes i enkelte tilfeller. Personvernombudet kan kontaktes om det er behov for hjelp eller veiledning.

Datatilsynet om personvern