Nord-Odal kommune har i samarbeid med Odal Sparebank stått for utviklingen av prosjektet «Samling» som er et nybygg i Sand sentrum som skal inneholde bibliotek, banklokaler, møtelokaler og ti unike leiligheter med tilhørende parkeringskjeller.

Bygningen er tegnet av det verdenskjente arkitektfirmaet Helen & Hard, og vil bli et flott signalbygg midt i Sand sentrum. Bygningen vil bli oppført i massivtre og limtre med spennende fasader dekket med trespiler. Byggestart blir i april i år.

Nord-Odal kommune vil i samarbeid med De Eldres Boligspareklubb Odal (DES-klubben Odalen) tilby leilighetene til DES-klubbens medlemmer. Forutsetningen er at et tilstrekkelig antall medlemmer er interessert i å kjøpe leilighet i dette prosjektet. Dette er en unik mulighet til å sikre seg en moderne og spennende leilighet i Sand sentrum!

Les mer på www.samling-bolig.no

Annonse samling

Invitasjon til informasjonsmøte
Invitasjon til informasjonsmøte