Som en del av forhandlingene diskuteres muligheten for å inkludere tilleggsområder (fortrinnsvis geografisk tilstøtende) i avtalen. I Nord-Odal er slike områder Gardvik og Knapper. Det er ikke avklart hvor mange husstander som eventuelt får tilbud i tilleggsområder. Men, det er sannsynlig at flere enn de 261 boenhetene vi har søkt om, kan få tilbud om fiber nå i år.

Vi er klar over at det pågår fibersalg i mulige tilleggsområder i disse dager. Kommunen har ikke hatt mulighet til å påvirke betingelser og vilkår i disse avtalene.

Forhandlinger om tilskuddsbasert utbygging ventes avsluttet innen påske.