Planområdet omfatter deler av det eksisterende industriområdet og en utvidelse mot nord, øst og vest. Planområdet er på ca 740 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette arealer for industri, motorsport og masseuttak. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

 • 36/77
 • 36/72
 • 34/1
 • 59/14
 • 36/4
 • 35/109
 • 36/57
 • 36/71
 • 36/111
 • 36/90
 • 36/85
 • 36/84
 • 36/83
 • 36/115
 • 40/1
 • 36/23
 • 36/8
 • 40/69

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes på e-post eller med brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 02.04.2018