Arbeidsoppgaver
Stillingen er ved Nord-Odal sykehjem. Stillingen innebærer turnus med arbeid hver tredje helg og lengre friperioder. Delta i alle former for hjelp og bistand til personer med stort hjelpebehov, veilede og ta et medansvar for tjenesten. Det er nært samarbeid med Solheim sykehjem og hjemmetjenestens ansatte på natt.

Bakgrunn
Autorisert sykepleier. Vi ønsker oss søkere som har en del erfaring, er faglig trygge, samarbeidsvillige og som kan mestre mange ulike situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du bør ha gode samarbeidsevner og ha vilje til å finne løsninger. Personlig egnethet tillegges vekt.

Personlige egenskaper
Vi ser at du er trygg, ansvarsbevisst og med stor grad av selvstendighet i arbeidet. Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges vekt. Den som ansettes må ha førerkort.

Vi tilbyr   

  • Godt arbeidsmiljø
  • Et levende og morsomt miljø med stor arbeidsintensitet og svært varierte arbeidsoppgaver
  • Bra fagmiljø
  • Varierte og spennede arbeidsoppgaver
  • Lønn i tråd med avtaleverk
  • Medlemskap i KLP
  • Nord-Odal sykehjem er ett funksjonelt sykehjem med mange flinke medarbeidere.

Kontaktinformasjon
Enhetsleder May Berit Skogheim, telefon 974 73 401.

Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/246.

Søknadsskjema

Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Søknadsfrist
1.mars 2018

Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.