Konstituert etatsleder for oppvekst og kultur

Yvonne Bunes

Telefon: 62 97 81 20 / 90 01 86 44
 

Enhetsleder bibliotek

Anita Bunes

Telefon: 62 97 82 51
 

Kulturhusansvarlig

Ola Trøftmoen

Telefon: 91 35 42 77