Tid: 20. september 2017 Kl: 10:00

Sted: Buråsveien ved Karlstad i Åsnes kommune. Det vil bli skiltet fra Sønsterud

Plakat