TUR TIL SKOGMUSEET

 

Tirsdag 5. september dro 5. klasse fra Sand sentralskole med «luksusbuss» (som ungene kalte det) til Skogmuseet på Elverum. Sparebanken Hedmark spanderer en dag på Skogmuseet for alle 5. klassinger i fylket.

 

Tema for dagen var: «FRA MALM I MYRA TIL JERN I SMIA»

 

Vi ble delt inn i grupper og var på ulike poster.

  • Vi fikk se og høre om blesterovnen

  • Vi var hos smeden og så hvordan han lagde redskaper og bruksting

  • Det ble en tur ut på malmmyra for å se etter kjennetegn på myrer med myrmalm. Slike myrer skulle ha svak helning, endel vegetasjon og en bekk med rødt vann.

  • Det siste vi var med på, var å tømme blesterovnen for kull og hente ut lupen (klumpen med jern)