Sand sentralskole fyller 60 år i 2017, og det vil vi markere med kveldsskole 20.september kl 18.00 - 20.00.

Vi møtes i skolegården kl 18.00, og starter opp med at alle elevene synger skolesangen og danser BlimE! - dansen.

Denne kvelden vil elever og foreldre kunne gå på kafe, se på utstillinger, være med på gamle og nye leker, løse "20 spørsmål om Sand sentralskole" og se filmglimt fra den flotte 50-års forestillingen vi hadde i 2007.

Vi ønsker også tidligere ansatte velkomne til markeringen!