Alle de 171 elevene ved Nord-Odal ungdomsskole har nå fått utdelt egen PC til bruk i skolen. PC’ene vil bli brukt flittig i undervisningen med skylagring, bruk av Office365 og digitale verktøy for både elever og lærere. Med SmartBoard i alle klasserom og PC’er til alle elever er ungdomsskolen svært godt rustet for den digitalisert skolehverdagen vi har.