VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Mandag 21.august ønskes du velkommen til nytt skoleår med mange nye opplevelser. 2. - 7.trinn møtes i auditoriet i midtbygget kl. 08.25. 1.trinn ønskes spesielt velkommen og møtes i auditoriet kl. 09.30. All informasjon vedrørende skoleåret deles ut i løpet av første skoleuke. Kontaktlærere deler ut ukeplaner med informasjon om trinnets arbeid fremover. Velkommen alle sammen:-)

Sist endret 17.10.2017