Velkommen til Nord-Odal

Endring av reguleringsplan Sand Nord (sak 016/17)

Kommunestyret har i møte 19.04.2017, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt endring av reguleringsplan Sand Nord.

Reguleringsplanen åpner for omlegging av Vallsetvegen og utvidelse av industriområdet mv.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

  • 35/87
  • 35/135
  • 35/189
  • 35/75
  • 35/65
  • 35/66
  • 35/54
  • 35/137
  • 35/173
  • 59/16

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post, eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 08.06.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Sist endret: 03.05.2017
|
|