Velkommen til Nord-Odal

Utvikling i Sand sentrum - møte med næringsliv og grunneiere 24. mai kl 18

Politikere, rådmannen og planleggere fra Nord-Odal kommune ønsker i samarbeid med Sand Sentrumsforening å invitere næringsliv og grunneiere til møte om utvikling i Sand sentrum.

Møtet foregår i det nye møterommet på Milepelen 24. mai kl 18:00.

Agenda:

  • Velkommen. Bakgrunn og formål. Rådmann Runar Kristiansen
  • Kort presentasjon av Sans Sentrumsforening. Bengt Tangen
  • Forslag til kommunedelplan Sand sentrum. Roar Jansrud går gjennom hovedtrekkene
  • Foreløpige planer for Sandsjordet. Bjarne Sand.
  • Mulig paraplyprosjekt «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» (Hedmark fylkeskommune). Hvordan koordinerer vi utvikling og aktiviteter? Eva Snare.
  • Felles diskusjon (workshop) Målsettinger og stedskvaliteter

Påmelding til eva.snare@nord-odal.kommune.no eller på Sand Sentrumsforenings facebookside

Utvikling i Sand sentrum - møte med næringsliv og grunneiere
Utvikling i Sand sentrum - møte med næringsliv og grunneiere
Sist endret: 24.05.2017
|
|