Tradisjonen tro har keramiker Gunvor Skog også denne våren hatt kurs for alle elevene på 6. trinn.
Elevene har vært veldig motiverte og fått til noen flotte produkter. Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet etter brenning!

Keramikk-kurs for 6.trinn