Husdyrbrukene som har søkt om produksjonstilskudd i januar må registrere søknad også i mai (blir mars fra 2018) Telledato: 1. mai, søknadsfrist 15. mai.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at dersom man skal søke om refusjon av avløserutgifter må man merke av for dette allerede i søknaden i mai. Dersom foretaket foreløpig ikke har hatt utgifter til avløsing før opp tallet 0 – summen her kan etterregistreres frem til 10. januar, men det må krysses av i mai for at man skal søke!

Den andre søknadsfristen blir 15. oktober med telledato 1. oktober. Den gjelder både husdyr- og planteprodusenter. Det vil heretter være utbetaling av tilskudd en gang i året. Utbetalingen vil skje i februar året etter at man har søkt.

Det vil heretter kun være mulig å levere elektronisk søknad. Alle oppgi enten en e-postadresse eller et mobilnummer i søknaden. Søknadsfristen er absolutt. Det vil ikke være mulig å levere søknaden etter at fristen har gått ut. Kommunen har ingen mulighet til å overstyre dette og anbefaler derfor at alle leverer søknaden i god tid slik at man unngår at tekniske feil som må rettes før søknaden kan sendes inn medfører at man ikke får søkt innen fristen.

Dersom søknaden er levert innen fristen kan opplysningene i søknaden endres av brukeren selv uten trekk i 14 dager etter søknadsfristen.

Du søker ved å logge deg på Altinn.  Systemet som benyttes hovedsak det samme som benyttes ved registrering av søknad om regionalt miljøtilskudd (endret jordarbeiding). Vi anbefaler at søkere bruker hjelpetekstene (markert med ? på siden av hvert enkelt punkt) aktivt. Her ligger mye informasjon.
Dersom du trenger hjelp med søknad ta kontakt med kommunen. Vi kan bistå med å registrere søknad forutsatt at det medbringes BankID for innlogging til Altinn.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sin nettside under Produksjon og marked - Produksjonstilskudd