Velkommen til Nord-Odal

Høring. Videre utbygging av fiberbredbånd

Nord-Odal kommune skal søke om statlig tilskudd (NKom) for ytterligere utbygging av bredbånd. For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker derfor å motta innspill/høringsuttalelser til planene. Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.

Saksfremlegg

Innspill sendes på e-post til Eva Snare: eva.snare@nord-odal.kommune.no og merkes "Høringsuttalelse fiberbredbånd"

Kontaktperson for spørsmål: Eva Snare tlf. 904 00 643

Sist endret: 29.03.2017
|
|