Velkommen til Nord-Odal

Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

I møte 06.02.2017 (sak 015/17) vedtok formannskapet i Nord-Odal å legge forslag til planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene finner du her:

Vedtak og saksutredning (pdf)
Forslag til kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (pdf)

Eventuelle innspill til planstrategien og planprogrammet sendes
postmottak@nord-odal.kommune.no
eller
Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua
innen 21.04.2017.

Rådmannen

Sist endret: 07.03.2017
|
|