Dette skyldes at det er behov for retting av opplysninger som ligger på eiendommen før skattetaksten kan vedtas.Nytt takstgrunnlag vil bli sendt ut fortløpende etter hvert som feilene blir rettet. For disse eiendommene vil eiendomsskattenr for 1. termin 2017 bli beregnet etter gammel skalttetakst.