Velkommen til Nord-Odal

Har du ikke fått brev om eiendomsskatt?

Det er feil i takstgrunnlaget på noen eiendommer som gjør at noen huseiere vil motta brev med vedtatt takst på et seinere tidspunkt

Dette skyldes at det er behov for retting av opplysninger som ligger på eiendommen før skattetaksten kan vedtas.Nytt takstgrunnlag vil bli sendt ut fortløpende etter hvert som feilene blir rettet. For disse eiendommene vil eiendomsskattenr for 1. termin 2017 bli beregnet etter gammel skalttetakst.

Sist endret: 03.03.2017
|
|