"Vi har dessverre oppgitt feil priser på enkelte produkter og tjenester på våre websider:

Områdene der vi bygger ut fiber i Råsen og Fjell, har fått offentlige tilskudd. Det innebærer fri etablering for kunden – dekoderkjøp og andre tjenester kommer i tillegg.

Sand-området er et tilleggsområde hvor Telenor ønsker å bygge ut. Her har Telenor selv tatt initiativ til utbyggingen, men prosjektet er ikke innvilget offentlige tilskudd. For å få realisert utbyggingen vil det derfor være behov for et etableringsgebyr på kr 1990 per husstand.

Våre dørselgere har gitt informasjon om riktige tilbud og tjenester – til korrekte priser per område. Vi poengterer at dere selv velger hvilke produkter og tjenester dere vil ha. Det er for eksempel mulig å kun bestille bredbånd.

Vi stenger nå muligheten for salg på web da det har vært et fåtall bestillinger via denne kanalen. Samtidig får våre salgskonsulenter da mulighet til å bruke mer tid med dere – til å forklare hva vi selger, til hvilke priser."

Telenor.

http://info.canaldigital.no/fiber/nord-odal/

Har du spørsmål eller ønsker å bestille, kan du kontakte Telenor på e-post: nord-odal@telenor.com

Kontaktpersoner i Nord-Odal kommune er Eva Snare, tel. 904 00 643 eller Paul-Reidar Løsnesløkken, tel: 907 30 803. Vi er i daglig dialog med Telenor, og har blitt lovet at prisinformasjon og betingelser snart er tilgjengelige på nett igjen.

Fiber i Nord-Odal
Fiber i Nord-Odal