«Alle fugler små de er, kommer snart tilbake» 6. klasse har brettet papirfugler som «flyr» i klasserommet.

Papirfugler